Pronájem kurtů

Pro nečleny TO a návštěvníky obce Hukvaldy nabízíme možnost pronájmu tenisových kurtů event. i kurzy tenisu s kvalifikovanými trenéry.

Kurty jsou pronajímány v časech, v rozpisech označených „Členové TO a Veřejnost“ – viz „Rozvrh hracích hodin“.

K dispozici jsou dva antukové kurty, z toho jeden s večerním osvětlením.

 

Výpůjčka klíčů je možná u:

Hanka Palíková
Dolní Sklenov 41  (dům naproti koupaliště)
739 46 Hukvaldy

Mob: 722 445 568