Valná hromada 2017

Program a zápis z Valné hromady TO konané dne 11.3.2018 v kabinách FO 

1. zahájení a uvítání členů TO
2. hodnocení činnosti v roce 2017
3. soutěže muži O. Strakoš, soutěže ženy a tréninky dětí E.Kučová
4. zpráva o hospodaření v roce 2017
5. návrh rozpočtu na rok 2018
6. volba delegátů na valnou hromadu TJ Sokol Hukvaldy 
7. volba výboru a revizní komise
8. diskuze
9. pohoštění a závěr
Stručný zápis.
Zahájení a uvítání přítomných provedl předseda TO, Jiří Merta. 
 

ad 2) Hodnocení činnosti v roce 2017:

Přednesl Jirka Merta:

Hodnocení činnosti v roce 2017
V rámci údržby a investic bylo loni provedeno:
Zprovoznění hřišť, běžná údržba, oprava lajn, nátěr lavic, nová vodovodní přípojka z nádrží fotbalu, nákup elektrické strunové sekačky, nákup nového nábytku do šaten, který ale ještě není sestaven.
Zahájení tenisové sezóny proběhlo tradičně začátkem května
20.5. Familly Open pod vedením Petra Laníka - hodnoceníá a výsledky najdete zde.
Stručné výsledky: 16 soutěžících, 8 dvojic: vítěz Mirek a Mirek Hložánkovi, stejný počet bodů Eva a Petr Kučovi, třetí byli Slávek Uhlíř a Jana Blahutová

5.7. Babinec L. Strakšová

15.7. Turnaj čtyřher mužů Memoriálu Ing. Jaroslava Strakoše pro hráče 35 až 50  let  a Memoriál Zdeňka Adamovského pro hráče nad 50 let. (Tomáš Elbel, manželé Kozlovi)

Od r. 1987 je pořádán Memoriál Ing. Jaroslava Strakoše a od r. 2004 Memoriál Zdeňka Adamovského. Historicky nejúspěšnějšími dvojicemi byli Petr Kunčický s Čestmírem Elbelem (15 vítězství) a Zbyněk Kaloč s Vladimírem Huťkou (5 vítězství). Petr Kunčícký byl celkem 18 x vítězem z toho také třikrát z domácími hráči Tomášem Elbelem, Petrem Vondrou a Zdeňkem Adamovským.

Vítězové 2017:  Zbyněk Kaloč a Vladimír Huťka Strakošův Memoriál, Petr Kunčický a Čestmír Elbel Adamovského Memoriál, super pohár Kaloč s Huťkou 6:1

Celkově se na turnaji sešlo 50 lidí, z toho bylo 22 hráčů

5.8. Oddílový přebor mužů: Standa Kroča  finále Honza Kosa a Standa Kroča vítěz Honza Kosa

26.8. Turnaj dvouhry žen Prasklé rakety

23.9. Turnaj dvouhry žen Old Rice

4.11.  Závěrečný turnaj čtyřher

Rovněž na kurtech probíhaly soutěže mužů a žen a také tréninky dětí pod vedením  Evy Kučové.

Začátkem prosince pak proběhlo konečné zazimování kurtů.

 
ad 3) Soutěže mužů - S výsledky soutěží seznámil Ondra Strakoš. V roce 2017 se naši muži v kategorii Muži II. tř. umístili na 6. místě, se skóre 1:14 a 5 body.
v roce 2018 povede skupinu mužů do soutěží opět Ondra Strakoš.
Soutěž žen přednesla Eva Kučová. Její hodnocení najdete zde.
 
 Ad4 a 5) Pro nemoc pokladníka Liby Strakošové,  přečetl zprávu o hospodaření za rok 2017 předseda TO. Zpráva byla přítomnými schválena
Předseda TO také přednesl také následně Návrh rozpočtu na rok 2018, který byl také schválen.
 
Ad6) Proběhla volby delegátů na výroční schůzi TJ Sokol, plánovanou na 25.3.2018. Členové výboru TO byli delegováni na tuto schůzi.
 
Ad7) Proběhla volba výboru TO.   Výbor bude pracovat ve složení: Petr Laník, Stanislav Kroča, Ondřej Strakoš, Tomáš Jurek, Jiří Merta, Zdeněk Hložanka, Libuše Strakošová, Iva Kapsiová
Revizní komise bude pracovat ve složení: Jan Kozel, Iva Kapsiová
 
Ad 8) Diskuse
 - na nejbližší výborové schůzi proběhne volba předsedy TO,
 - proběhla diskuze ohledně změny pravidel pro brigádnickou činnost v návaznosti na slevy ročního členství, bude řešeno na výborové schůzi TO,
 - příprava oslav 40. výročí založení tenisového oddílu – návrh dotace z rozpočtu TO -  5000 Kč,
 - všichni odpovědní pořadatelé jednotlivých turnajů TO byli vyzváni, aby poskytovali po ukončení turnaje výsledné informace, aby mohly být průběžně zveřejňovány na webu www.tenishukvaldy.cz,
- nejbližší schůze TO rovněž připraví kalendář turnajů v roce 2018 a určí jejich garanty