Do zahájení nejbližší akce zbývá:

Event is starting in
Event happening now:
Léto s tenisem 2024

Léto s tenisem.

Tenisový oddíl TJ Sokol Hukvaldy zve všechny zájemce především z řad mládeže (dospělí jsou také vítání) přijďte si zkusit zahrát tenis! 

S prvními krůčky vám pomúžeme a věříme, že najdete v tomto sportu zalíbení a rozšíříte naše řady. Vůbec nevadí, že budete držet tenisovou raketu poprvé v rukou a míček vás nebude poslouchat. Chce to jen tréning a mít kurt k dispozici. Zvláště mládež může vyzkoušet své první krůčky v tomto sportu se zkušenými trenéry. A co je hlavní! Máte kurty k dispozici zdarma!.

Těšíme se na vás. 

I. Kapsiová, L. Strakošová

18 kvě
Family Open 2024
18.05.2024 9:00 am - 6:00 pm
5 čvc
Babinec“ 2024
05.07.2024 9:30 am - 6:30 pm
27 čvc
Turnaj dvouher žen PRASKLÉ RAKETY 2024
27.07.2024 9:30 am - 6:00 pm
29 čvc
Léto s tenisem - tenisový kemp dětí 2024
29.07.2024 9:00 am - 02.08.2024 10:00 am
3 srp
. Oddílový turnaj dvouher žen OLD RICE 2024
03.08.2024 9:30 am - 6:00 pm

Tenisté oslavili 40. let tenisu

Tenisté oslavili čtyřicátiny

O počátcích tenisu na Hukvaldech a jeho 40 leté historii jsme již informovali v  minulém čísle Hukvaldského občasníku. K  tomuto výročí připravil výbor na  18. 8. 2018 slavnost pro spoluobčany a pro širokou tenisovou rodinu z povodí Ondřejnice. Do programu byl zařazen i turnaj Memoriály, který se koná každoročně se vzpomínkou na  Ing.  Jaroslava Strakoše a  Zdeňka Adamovského. Letošní vysoká účast 38 hráčů převýšila očekávání a významně ovlivnila celou slavnost.

Slavnostní zahájení turnaje

Turnaji Memoriály předcházelo slavnostní zahájení, na kterém, kromě předsedy oddílu Ing.  Jiřího Merty, pozdravila účastníky akce též místostarostka paní Ing. Ivana Hrčková. Organizátoři slavnosti připravili pro některé hosty a  aktivní členy Pamětní medaile. Při zahájení je obdrželi dlouholetí věrní a úspěšní účastníci turnaje Petr Kunčický a Čestmír Elbel. Kromě nich byl za  spolupráci s  tenisty Brušperka oceněn Petr Kula a za řízení soutěže méně početných družstev pan Ladislav Knápek ze SOKOLA Výškovice. Vlastního turnaje čtyřher mužů se zúčastnilo 7 párů hráčů v kategorii 35 až 50 let, v kategorii 50 až 65 let a nově i 4 páry v kategorii nad 65 let. Dobrá byla účast 10 domácích párů zapojených do  soutěží mužů i  mixů. Turnaj se hrál vylučovacím systémem na jeden set a dvě porážky. V Memoriálu Ing. Strakoše zvítězili po mnoha letech domácí hráči. Stalo se tak díky dvojici Ondřej Strakoš a Zdeněk Hložanka, kteří porazili ve finále rovněž domácí dvojici Jan Kosa a  Rostislav Weber 6/2. V  Memoriálu Adamovského zvítězila dvojice Ladislav Knápek-Jiří Bala bez boje po odstoupení dvojice Huťka-Kaloč. V soutěži 4 párů v kategorii nad 65 let dominovali mnohonásobní vítězové turnaje Petr Kunčický-Čestmír Elbel před Brušperskými hráči Cigánek-Kula 6/2. Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi poháry a věcné ceny (darovací poukázky na  občerstvení v  restauraci U  Námořníka na  Hukvaldech a  v  pivovaru a  pohostinství U  Štamgastů v  D. Sklenově). Organizátoři turnaje děkují oběma firmám za sponzorský příspěvek. Turnaj čtyřher mužů měl hladký průběh díky cílevědomému přístupu ředitele turnaje Ing. Jaroslavu Janoška, kterému asistoval Jan Kozel. Po  ukončení turnaje čtyřher mužů následovala další slavnostní chvíle pro ocenění některých funkcionářů oddílu, které provedli předseda tenisového oddílu Jiří Merta a Drahoslav Koval předseda TJ SOKOL Hukvaldy. Plakety s  poděkováním za  významný přínos pro rozvoj tenisového oddílu TJ SOKOL Hukvaldy obdrželi (podle abecedy) Drlík Lubomír, Elbel Tomáš, Hložanka Miroslav ml., Janošek Jaroslav, Kapsiová Iva, Merta Jiří, a Vondra Petr. Také Sokolská župa Moravskoslezská ocenila činnost našeho oddílu pro rozvoj tenisu v regionu svým pamětním listem, který předali pánové Zdeněk Jakubek člen vedení Moravskoslezské župy ČOS z  Výškovic a  Karel Sýkora z  Proskovic. Na oplátku obdrželi tito i někteří další hosté pamětní medaile.

Pak následoval turnaj smíšených čtyřher – mixů, do kterého se přihlásilo 6 párů. Na prvním a druhém místě se umístily páry z Proskovic, na třetím místě byla dvojice z Hukvald:

 1. Renáta Fabiánková – Martin Kunz (Proskovice)

2. Regina Šerá – David Kalus (Proskovice)

3. Eva Kučová – Jiří Tobiáš (Hukvaldy)

Tento turnaj trval až do setmění. Pokud hodnotíme celou slavnost, můžeme konstatovat, že se jednalo o skutečný svátek tenisu neregistrovaných rekreačních hráčů. Počet účastníků se během dne měnil a odhadem dosahoval 100 lidí. Kromě sportovní a společenské stránky bylo k tomu třeba zajistit občerstvení, o  což se převážně staraly dobrovolnice a členky oddílu pod vedením paní Kapsiové, které napekly koláče a  zákusky, prodávaly párky, klobásy, guláš, pivo aj. Některé zákusky zvlášť chutnaly a doslova se po nich „zaprášilo“. Počasí slavnosti přálo, ale vedra z předchozích dnů dala organizátorům notně zabrat. Za velkého sucha se dají kurty jen velmi obtížně udržovat a tak týden před slavností byl ve znamení kropení kurtů, válcování a  úklidu. Do  této činnosti se zapojil převážně výbor oddílu, ale počet aktivně zapojených pořadatelů dosáhl dvacítku. Těsně před turnajem se postavil velký party stan zapůjčený odborem KČT, včetně pomoci turistů při jeho vztyčení. Instalovaly se v  něm lavičky a stoly zapůjčené obecním úřadem. Vedení fotbalového oddílu poskytlo šatny a  sociální zázemí hráčům a  hostům. Organizátoři tímto upřímně děkují všem spolupracovníkům a  dobrovolníkům, kteří před, při i  po  slavnosti přispěli k jejímu hladkému průběhu.

Tomáš Elbel

Více fotografií z turnaje si prohlédněte zde: