Nenalezeny žádné události

Tenis na Hukvaldech v roce 2021

Tenis na Hukvaldech v roce 2021

Tenisový oddíl je nedílnou součásti Sokola Hukvaldy již desítky let a u i v této nelehké době nabízí občanům naší obce kvalitní zázemí pro tuto krásnou hru. Všichni členové tenisového oddílu společně pracují na zvelebování tenisových kurtů a díky tomu, mají všichni zájemci o hru připraveny kvalitní tenisové kurty a společenské zázemí.

Letošní rok byl opět poznamenán hygienickými opatřeními, ale i přesto se nám podařilo tenisový areál připravit na sezónu, které byla zahájena tradičním rodinným turnajem Family open. Zahajovací turnaj se stal tradicí, na kterou se všichni tenisti těší, a účast je vždy hojná.

Účastníci Family Open 2021

Tenisový oddíl tvoří členové jak z řad mužů, tak i z řad žen, a právě turnaje žen se staly populární v širokém okolí. Ženy se pravidelně setkávají k intenzivním tréninkům a dovednosti takto nabyté uplatňují v probíhajících turnajích. Letošní rok nám umožnil odehrát všechny naplánované turnaje za účasti většiny hráček.

Prvním turnajem žen v sezóně je již tradiční OLD RICE, který probíhá vždy v měsíci červenci, následují PRASKLÉ RAKETY v srpnu, turnaj čtyřher v září a vrcholem dámské sezóny je DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ, které se koná vždy v měsíci říjnu a je posledním dámským kláním v sezóně. Ženy jsou velice aktivní a jsme rády, že nás často přijdou podpořit i naši mužští fanoušci, tak se každý turnaj stává zároveň společenským setkáním a to je hlavní poslání sokolského snažení.

Tenis žen 2021 – prostě Babinec

Tenisovou sezónu samozřejmě doplňují turnaje mužů. Memoriály, které probíhají za účasti tenistů z okolí, oddílový turnaj smíšených čtyřher, vánoční turnaj. Všechny turnaje probíhají pod záštitou členů tenisového výboru.

Účastníci Memoriálů - 2021

Každoročně se také koná prázdninové léto s tenisem, kde nabízíme naši dětem možnost strávit prázdniny aktivně, bohužel za poslední roky se zájem o tuto letní aktivitu snížil, ale tenisový oddíl i nadále bude umožňovat zájemcům z řad dětí využití tenisových kurtů k jejich zábavě.

Sezóna 2021 je téměř u konce a nás tenisty čeká zazimování venkovního areálu, naštěstí máme přes zimu k dispozici tenisové haly, takže rakety úplně neodložíme.

A na závěr sezóny ještě něco pro Otužilé a otrlé – píše se 7.11.2021.

  

Otrlí a otužilí…

  Za všechny tenisty děkuji za skvělou sezónu a těším se na další tenisová klání.

                                                                                                               Iva Kapsiová