Výsledky soutěží za rok 2020

Výsledky soutěží za rok 2020

ŽUPA  MORAVSKOSLEZSKÁ ČOS - ODBOR SPORTU

39. ročník SOUTĚŽÍ MÉNĚPOČETNÝCH DRUŽSTEV V TENISU - ROK 2020