Valná hromada 2022

Zápis z 1. Výborové schůze - Valné hromady T0 15.3.2022

 

Přítomni: J. Merta, L. Strakošová, P. Laník, I. Kapsiová, Z. Hložanka, Petr Filipec

Omluveni: O. Strakoš, S. Kroča

 1. Uvítání nově zvoleného výboru TO, poděkování starému výboru za dosavadní práci
 2. Volba předsedy TO, žádný nový kandidát se nepřihlásil, zvolen Jiří Merta – poslední období
 3. Informace ze schůze TJ Sokol Hukvaldy
 4. Výše členských poplatků TO – beze změn
 5. Stav pokladny TO
 6. Opravy, údržba – koupit síťovačku (J. Merta), Petr L. projedná na radě obce povolení montáže markýzy, Z. Hložanka bude letos řídit uvedení kurtů do provozu, doporučený začátek prací – začátek dubna, příští bude pověřen další člen výboru
 7. Informace o turnajích v hale
 8. Kapsiová – informace ohledně tréninku dětí

Diskuze: Web Hosting, různé

 

Zapsal: J. Merta

Valná hromada 2021

Zápis z Valné hromady konané dne 04.11.2021

 

Přítomni: J. Merta, L. Strakošová, I. Kapsiová, S. Kroča, P. Filipec, J. Pělucha, J. Janošek

 zahájení a uvítání členů

 1. hodnocení činnosti v roce 2020
 2. soutěže muži, soutěže ženy
 3. zpráva o hospodaření v roce 2020
 4. návrh rozpočtu na rok 2022
 5. volba výboru TO (Strakošová L., Kapsiová I., Laník P., Kroča S., Filipec P., Merta J., Strakoš O., Hložanka Z.. – výbor zvolen 6 x pro, 0 x proti, 1 x nehlasoval

dosavadní předseda sdělil, že již nebude kandidovat na předsedu TO

volba nového předsedy proběhne na první schůzi výboru po Valné hromadě TO

 1. diskuze
 2. pohoštění a závěr

 

Hodnocení činnosti v roce 2020

V rámci údržby a investic bylo loni provedeno:

Zprovoznění hřišť, běžná údržba, odplevelení všech antukových ploch, oprava lajn, oprava zastiňovacích sítí na plotech, doplnění antuky, zprovoznění postřikových hadic,

Zahájení tenisové sezóny proběhlo tradičně začátkem května

Opět nás na začátku sezóny trápilo poměrně velké sucho, přesto se nám podařilo připravit kurty tak, abychom mohli tenisovou sezónu zahájit začátkem května.

 

13.6. turnajem Corona Familly Open

4.7.  Turnaj čřtyřher žen Babinec, sešlo se 14 žen, které utvořily 6 dvojic, vítězové Eva Kučová s Vicki

1.8. Oddílový přebor mužů a seniorů 

8.8. Memoriály

30 ročník memoriál Ing. Jaroslava Strakoše a 17. ročník Memoriál Zdeňka Adamovského, sešlo celkem 14 hráčů,

Ve věkové kategorii nad 50 let vyhrála dvojce Toř – Kaloč v poměru 30:20 nad dvojicí Č. Elbel – Dědek v poměrů 26:28 na třetím místě se umístila domácí dvojice Laník –  Janošek.

V nižší věkové kategorii vyhrál Strakoš  – Hložanka v poměru 34:18 nad dvojicí Šplichal J. ml – Škorvánek J. v poměrů 31:20 a na krásném třetím místě se umístila dvojice Měkýš – Filipec.

15.8. Turnaj dvouher žen – prasklé rakety

12.9. Turnaj čtyřher mužů

19.9. Oddílový turnaj dvouher žen Old rice

3.10. Turnaj smíšených čtyřher na ukončení sezóny 

17.10. Turnaj čtyřher žen o domácí štěstí

 

 A Tradiční Vánoční turnaj se již nekonal

Rovněž na kurtech probíhaly soutěže mužů a žen.

 

Valná hromada 2020

UPOZORNĚNÍ: VLNÁ HROMADA JE S OHLEDEM NA PANDEMII c-19 ZRUŠENA. NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE OZNÁMEN PO ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ. VÝBOR TO.

Program  Valné hromady TO  19.3.2020 , restaurace u Štamgastů 

1. zahájení a uvítání členů TO
2. hodnocení činnosti v roce 2020
3. soutěže muži O. Strakoš, soutěže ženy I. Kapsiová
4. zpráva o hospodaření v roce 2019 L. STrakošová
5. návrh rozpočtu na rok 2020
6. volba delegátů na valnou hromadu TJ Sokol Hukvaldy 
7. informace ze 100 let TJ Sokol Hukvaldy P. Laník
8. diskuze
9. pohoštění a závěr